Historia

Pingstförsamlingen i Habo bildades 1931. Den tog då namnet Filadelfiaförsamlingen i Habo, och bytte namn till Pingstförsamlingen i Habo så sent som 1996.

Församlingen har egentligen två separata ursprung. Det ena ursprunget är från 1920-talet, då de första mötena började hållas i enskilda personers hem runt Habos stationssamhälle. Vi har protokoll från möten i Anneberg, Luktenborg, Hallebo, Gullskog m.fl. Det handlade alltså mycket om landsbygden i Gustav Adolf.

De evangelister som först kom var från Huskvarna. Den bönegrupp som uppstod fungerade som en slags utpost till Pingstförsamlingen i Huskvarna. År 1931 beslöt man alltså bilda en egen församling i Habo. Den fick från början 31 medlemmar. Vid årsskiftet 2013/2014 var medlemsantalet 311 personer.

Det andra ursprunget är från Habo kyrkby, där det under 20-talet fanns en bönegrupp som inte tillhörde någon församling. Dock beslöts att gå samman i en slags böneförening med antagna stadgar 1931. Antalet deltagare var då 48. Här gick det fram en stark väckelse och många kom till tro

Denna bönegrupp i Habo kyrkby gick år 1936 samman med Filadefiaförsamlingen i Habo. Denna församling hade då nyligen, 1935, kunnat inviga sin nya kyrkolokal i hörnet av Kyrkvägen och Tidaholmsvägen, numera privatbostad. Nuvarande kyrka i hörnet av Malmgatan och Nygatan byggdes 1969. Nära kyrkan byggdes också en bostadsfastighet med två lägenheter. Vid en omfattande tillbyggnad och renovering 1995 byggdes fastigheterna ihop.

År 1937 skaffade församlingen också ett kapell i Habo kyrkby, där verksamhet kom att bedrivas i många år. Kapellet såldes på 1960-talet, då verksamheten i allt högre grad kom att ligga i Habo samhälle. Redan på 1930-talet startade också mötesverksamhet i Baskarp, där ett ganska stort kapell byggdes på 1940-talet. Detta såldes 2003 till privat ägare.

Mission

Församlingen har från starten varit engagerad i missionsarbete ut över världen. Redan i bönegrupperna på 1920-talet togs offer upp för Rut Asp, som blev missionär i Kina. Detta land var svenska pingströrelsens viktigaste missionsland under 1930-talet. Senare sände församlingen ut missionärerna Åke och Linnea Svensson till Tibet. Då kommunistregimen omöjliggjorde all utländsk mission i Kina/Tibet i slutet av 1940-talet flyttade Svenssons över till Chile. I detta land har församlingen i Habo varit engagerad i mer än 40 års tid, först genom Åke och Linnea Svensson, senare genom deras söner Lennart och Bengt.

Pingstförsamlingen avslutade sitt engagemang för Chile 1995 och har sedan dess främst satsat på Ukraina, där man är med och driver Bibelskola för utbildning av evangelister och missionärer.