Hemgrupper

Hemgrupper i Pingstkyrkan Habo

Vi behöver gemenskap för att växa som människor och som kristna. I en hemgrupp får man chansen att dela livet, fördjupa sina relationer, läsa Bibeln och be tillsammans. Detta kan vara en stor hjälp för att på ett konkret sätt leva ut den tro man bär på, men även en utmärkt möjlighet att för första gången lära känna vad det kan betyda att vara en kristen. I hemgruppen får man glädjas med varandras glädjeämnen och stötta varandra i de utmaningar man möter. I en hemgrupp finns det även plats för de frågor och tvivel som är en naturlig del av livet.

Tanken är inte att hemgruppen ska kännas som ytterligare en aktivitet som ska hinnas med i en redan pressad vardag, utan som en kraftkälla inför alla de utmaningar som livet består av.

I vår församling finns ett antal hemgrupper som möts regelbundet. Passar det dig att vara med i en blandad, kvinno-, mans-, ungdoms- eller familjegrupp? Vår förhoppning är att fler ska få uppleva glädjen och styrkan i en mindre grupp som på många sätt kompletterar den stora församlingsgemenskapen. Syftet med hemgruppen är detsamma som för församlingen i stort: att efter Bibelns riktlinjer föra människor till gemenskap med Jesus Kristus och hos sina medlemmar vårda och förkovra det andliga livet.

Om Du är intresserad av att veta mer eller bli en del av församlingens hemgruppsarbete är du varmt välkommen att kontakta föreståndare Mikael Klingberg, mikael@pingstkyrkanhabo.se