Välkommen på söndag!

På söndag kl.10:00 firar vi gudstjänst! Sofia Carlsson predikar och ett lovsångsteam leder oss i lovsång! Varmt välkommen och dela gudstjänstgemenskap på söndag! Efter varje gudstjänst har vi kyrkfika?Hoppas vi ses!