Att sova gott!

Välkommen på gudstjänst på söndag kl.10:00! Mikael Klingberg predikar över temat:”Att sova gott”, Pauline Karlsson och Sofia Erserud m fl. sjunger och leder oss i lovsång. Det är även SöndagsÄventyret för alla barnen! Efter varje gudstjänst har du möjlighet att stanna på kyrkkaffe! Som sagt, varmt välkommen på söndag!

Bönekursen start ikväll 17 oktober kl.19:00

Bönekursen är producerad av 24/7-rörelsens grundare Pete Greig i samarbete med Alpha. Den består av sex filmavsnitt på vardera cirka 15-18 minuter och utgår ifrån bönen ”Fader Vår” som Jesus lärde sina lärjungar att be. Utifrån den bönen belyser Pete Greig olika aspekter av bön och hjälper oss växa både i praktik och insikt. Välkommen!

Välkommen på gudstjänst!

På söndag firar vi gudstjänst kl.10:00! Mikael Klingberg predikar över temat ”Ånger” och ett lovsångsteam leder oss i lovsång och tillbedjan. SöndagsÄventyret är det för alla barnen. Efter gudstjänsten blir det skördefest! Varmt välkommen! OBS! Boka även in julkonserten som är i vår kyrka den 24 nov!

Välkommen på gudstjänst för alla åldrar på söndag! Det blir predikan i form av drama, sång av GláPack och tjejbandet som leder i lovsång! En go gubbkör😀 kommer också att medverka, med andra ord en fantastisk Gudstjänst för alla åldrar. Efteråt blir det kyrkkaffe där pengarna för fikat går till världens barn. Varmt välkommen!