Välkommen på års-och administrationsmöte 5/2 kl.10:30!

Publicerat av Mikael Klingberg den

Dagen kommer att se ut så här:

kl.10:00 – 10:30

Välkommen att odla gemenskap på kyrktorget eller att be en stund i kyrksalen innan gudstjänsten börjar.

kl.10:30 – 11:30 Gudstjänst. Bildspel, Årsberättelse, Predikan, mm

kl.11:30- 12:30 Lunch för ALLA/kaffe o kaka

kl.12:30-13:30 Val/ekonomi/hälsningar

kl.13:30 – 14:30 Nattvard/bön för ALLA

Söndagsäventyr och barnaktiviteter under dagen!

Varmt välkommen!

Kategorier: Hem