Välkommen på bibelstudie!

Den 11/9 startar bibelstudier i Pingstkyrkan Habo! Välkommen att under 6 onsdagar i höst fördjupa dig i bibelordet. Varje samling är på en timma och temat för hösten är JESUS! Pastorer och lärare från Vätterbygden kommer att undervisa om olika delar i Jesu liv och lära. Varmt välkommen! Ingen anmälan! Arr. Pingst Habo och Haga kyrkan Habo

Välkommen på söndag!

Välkommen till Pingstkyrkan på söndag! Gudstjänsten startar kl.10:30 men redan kl.10:00 är du välkommen att dela gemenskap, mingla och dricka en enkel kopp kaffe. Mikael Klingberg predikar. Ulrika Blom och Ellen Källner sjunger och leder oss i lovsång. Söndagsäventyret är det för alla barn! Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe som vanligt! Varmt välkommen att dela gemenskapen!

Välkommen på års-och administrationsmöte 2/2!

Välkommen på årsmöte och administrationsmöte i Pingstkyrkan Habo den 2/2 kl.10:00! Dagen kommer att se ut så här: 10:00 – 11:00 Gudstjänst Bildspel, årsberättelse, predikan, mm 11:00 – 11:30 mingelfika/frukt 11:30 – 12:30 val, ekonomi, hälsningar 12:30 – 13:30 lunch för ALLA 13:30-14:30 nattvard/bön för ALLA Varmt välkommen!

Välkommen på bön!

Den 13-19 januari har kyrkorna i Habo en gemensam bönevecka. Kyrksalen i Pingstkyrkan kommer att göras om till ett stort bönerum. Kom och be för Habo, Sverige och världen! Kom med dina böne- och tacksägelseämnen! Se tider på affischen. Veckan avslutas med en gemensam gudstjänst i Hagakyrkan Norra. Varmt välkommen!

Välkommen på söndag!

Välkommen till Pingstkyrkan på söndag! Gudstjänsten startar kl.10:30 men redan kl.10:00 är du välkommen att dela gemenskap, mingla och dricka en enkel kopp kaffe. Mikael Klingberg predikar och Elin Anefur med team leder oss i lovsång. Vi firar även nattvard tillsammans. Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe som vanligt! Varmt välkommen att dela gemenskapen!

Jul-och nyårssamlingar

söndag 22 december kl. 10:00 Bön och gemenskap kl. 10:30 Gudstjänst Stefan Ahlgren, Susanne Sparr julafton 24 december kl.23:00 julnattsgudstjänst Paulin Karlsson, Sofia Erserud, Mikael Klingberg m fl. söndag 29 december kl.10:00 Gemensam gudstjänst i Haga norra Johan Nilsson, Mikael Klingberg, Anna-Charlotte Holm m fl. v.1 måndag 31 december kl.18:00 Nyårsbön i PINGSTKYRKAN Benny Nilsson, Ingemar Pettersson m fl. söndag 5 januari kl.10:00 Bön och gemenskap kl.10:30 Gudstjänst Sofia Carlsson, Läs mer…