Välkommen på gudstjänst för alla åldrar på söndag! Det blir predikan i form av drama, sång av GláPack och tjejbandet som leder i lovsång! En go gubbkör😀 kommer också att medverka, med andra ord en fantastisk Gudstjänst för alla åldrar. Efteråt blir det kyrkkaffe där pengarna för fikat går till världens barn. Varmt välkommen!

På söndag firar vi gudstjänst kl.10:00 i Pingstkyrkan. Just nu har vi några gudstjänster med ”Frid i själen?” tema. Mikael Klingberg kommer att predika över ”Tokstress-onödig oro” och Stefan Karlsson kommer att sjunga och leda i lovsång. Det är även SöndagsÄventyret för barnen. Varmt välkommen till vår gudstjänst! #pingsthabo #habo

Vill du vara med och jobba med Alpha? Välkommen på en träff då vi samtalar om vad Alpha är och hur vi ska jobba med Alpha i Habo framöver.

 Vi träffas den 11 oktober kl.19:00 i Pingstkyrkan.

En Alphakväll för Alphaledare helt enkelt!

Välkommen på gudstjänst på söndag! Morgan Lundell predikar över temat ”HÅLL UT! -Tröst och Tips för Trötta och Tvivlande” . Pauline Karlsson m fl. sjunger och leder i lovsång. SöndagsÄventyret är det för alla barnen. Det blir en lätt lunch (korv med bröd, kaffe och kaka) efter gudstjänsten och ett kort församlingsmöte. Varmt välkommen!#habo#pingsthabo

Gudstjänst 16/9 kl.10:00 ”Frid i själen?” Rädsla

På söndag firar vi gudstjänst tillsammans kl.10:00! Vi start ett nytt övergripande tema för 10 gudstjänster framåt, ”Frid i själen?” Chatrine Carlson, som är pastor i Pingstkyrkan i Jönköping kommer att predika över Rädsla. Det bli dop och presentation av årets konfirmander. Ove och Kerstin Isacsson sjunger och leder oss i lovsång. Varmt välkommen!