Församlingsdag 30/8

Publicerat av Mikael Klingberg den

I år får vi hålla vår församlingsdag på ett annorlunda sätt. Då det fortfarande finns en lagstadgad gräns på max 50 personer på samlingar så kommer vi att ha tre mötestillfällen söndag 30/8 på plats i Pingstkyrkan i Habo.

Innehållet blir i stort sett detsamma vid de tre tillfällena med predikan, sång och församlingsmöte där vi bl.a. kommer att ta beslut om nya församlingstjänare till församlingsledningen

Gudstjänsterna kommer att hålla på ca 1,5 timma och avslutas med enkelt mingelfika.

Då vi har ca 10 personer som talar, sjunger och håller i tekniken på gudstjänsterna så innebär det alltså att vi får vara ytterligare max 40 besökare vid varje tillfälle med undantag kl 10:30 och 14:00 då vi även kan ha ca 40 barn i källaren med separat in/utgång.

Tider för samlingarna och målgrupp:

kl 10:30-12:00 för alla (40 platser) + samling för barnen i källaren (40 platser)

kl 14:00-15:30 för alla (40 platser) + samling för barnen i källaren (40 platser)

kl 16:00-17:30 för alla (40 platser)


Du behöver anmäla dig till den samlingen som passar dig så vi vet hur många som kommer. Antal platser är begränsade.Du anmäler dig på mail till mikael@pingstkyrkanhabo.se eller på tfn 0702205678 senast torsdag 27/8. Ange då viken gudstjänst som du önskar gå på.

Välkommen med din anmälan!


Utifrån Folkhälsomyndigheten rekommendationer så önskar vi att du endast deltar vid samling om du är symtomfri och helt frisk.
Vi är bredda att ändra våra samlingar om det skulle strida mot FHM:s rekommendationer.

(Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till
mikael@pingstkyrkanhabo.se)

Kategorier: Hem