Bön för barn & unga

Publicerat av Mikael Klingberg den


Be för all skolpersonal – att de ska få styrka och uthållighet till att se alla elever.

Tack Jesus för att barn i Sverige har rätt att gå i skolan. Tack för alla lärare, rektorer och annan skolpersonal som finns där för att undervisa och organisera verksamheten. Vi ber att du ska ge alla som arbetar i skolan ditt stöd, inspiration och vägledning. Vi ber också att de ska kunna se varje elev och möta de behov som eleverna har, var och en på ett bra sätt. Vi ber också att det ska kännas roligt att börja en ny termin! Amen.

/ Magnus Gnisterhed,
Pingst ung Ledarfortbildning

Kategorier: Hem