ADVENTSGUDSTJÄNST 4/12

Publicerat av Mikael Klingberg den

kl.10:00 Mingel – kaffe – bön
kl.10:30 GUDSTÄNST MED NATTVARD
Mikael och Jenny Klingberg, Christina Lund med team
SÖNDAGSÄVENTYRET för alla barn.
FÖRSAMLINGSINFORMATION efter gudstjänsten
KYRKFIKA

Kategorier: Hem