Välkommen på söndag 3 februari kl.10:00

På söndag har vi års- och administrationsmöte kl.10:00 – 14:30! En dag med varm gemenskap, viktiga val, bildspel, predikan, nattvard mm. Välkommen att dela gemenskapen på söndag!