Välkommen på julfest den 3 advent!

Vi börjar kl.09.00 med grötfrukost för ALLA! Kl. 10.00 blir det en gudstjänst med sång, musik och drama!