Välkommen på gudstjänst!

På söndag firar vi gudstjänst kl.10:00! Mikael Klingberg predikar över temat ”Ånger” och ett lovsångsteam leder oss i lovsång och tillbedjan. SöndagsÄventyret är det för alla barnen. Efter gudstjänsten blir det skördefest! Varmt välkommen! OBS! Boka även in julkonserten som är i vår kyrka den 24 nov!