Välkommen på årsmöte och administrationsmöte!

Välkommen på årsmöte och administrationsmöte i Pingstkyrkan Habo den 3/2 kl.10:00! Dagen kommer att se ut så här:

10:00 – 11:00 Gudstjänst, Bildspel, årsberättelse, predikan, mm

11:00 – 11:30 mingelfika/frukt

11:30 – 12:30 val, ekonomi, hälsningar

12:30 – 13:30 lunch för ALLA

13:30-14:30 nattvard/bön för ALLA