Välkommen i jul och nyår!

Välkommen till våra gudstjänster i jul och nyår! Julafton kl.23:00 Klingberg, Björn och Sofia Erserud, Pauline Karlsson. Annandagen kl.10:00 Klingberg, Benny Nilsson, Göran Axelsson. Nyårsafton kl.18:00 Johan Nilsson, Ingemar Pettersson, Torsten Ström, Elisabeth Ahlgren m fl.