Välkommen att fira gudstjänst på söndag 10/2

Välkommen att fira gudstjänst på söndag! Elin Anefur kommer att tala och Ove och Kerstin Isacsson kommer att sjunga och leda i lovsång. Söndagsäventyret är det för alla barn! Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna på kyrkfika! Som sagt, varmt välkommen att dela gemenskapen på söndag!