Pizza och samtal om barnverksamheten!

Var med på årets kanske viktigaste samling!

Efter gudstjänsten 14 januari möts vi för att äta pizza och samtala. (Det kommer finnas en lista att kryssa i vilken pizza man vill ha innan gudstjänsten, så kom i god tid!)

Samlingen riktar sig särskilt till dig med barn i församlingen.

Välkommen!