Öppna Förskolan

Öppna förskolan är vilande tillsvidare.

Barn och vuxna är välkomna tillsammans!

Alla är jättevälkomna!

Löpande information på instagram och kalendern!

Om du undrar något eller har några synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till Elisabeth Ahlgren på 0761696775, elisabeth@pingstkyrkanhabo.se