Att sova gott!

Välkommen på gudstjänst på söndag kl.10:00! Mikael Klingberg predikar över temat:”Att sova gott”, Pauline Karlsson och Sofia Erserud m fl. sjunger och leder oss i lovsång. Det är även SöndagsÄventyret för alla barnen! Efter varje gudstjänst har du möjlighet att stanna på kyrkkaffe! Som sagt, varmt välkommen på söndag!